woensdag 17 januari 2018

[Nieuwsbrief van de stad Herentals] Schepencollege van 15 januari 2018

stad Herentals


Nieuwsoverzicht


Schoolstraat aan basisschool (W)Onderwijs

Vanaf maandag 19 februari wordt er een schoolstraat ingevoerd in de Nonnenstraat (tussen Lantaarnpad en Koppelandstraat) en de Kloosterstraat. Dit betekent dat er op het einde van de schooldag geen autoverkeer is toegestaan in de omgeving van de schoolpoort. Dat maakt het voor de leerlingen van basisschool (W)Onderwijs veiliger om met de fiets of te voet naar huis te gaan.

De schoolstraat geldt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 uur tot 15.40 uur en op woensdag van 12.10 uur tot 12.20 uur. De school zorgt zelf voor het plaatsen en verwijderen van de hekken en borden. Het verkeersreglement geldt tot 29 juni 2018. Daarna volgt een evaluatie en bekijken de stad en de school of de schoolstraat definitief kan ingevoerd worden.

Dans- en turnshow van Corpus Sanum

Op zondag 25 februari vindt de jaarlijkse dans- en turnshow van Corpus Sanum plaats in de sportzaal van Sport Vlaanderen Herentals. Het stadsbestuur ondersteunt deze sportieve namiddag door tafels, stoelen en podiumelementen ter beschikking te stellen. Meer informatie over de show vindt u op www.corpussanumherentals.be.

Wandeloptocht Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst

Op zaterdag 27 januari organiseert de Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst haar jaarlijkse teerfeest. Bij deze gelegenheid houden de muzikanten en de leden van de fanfare een muzikale wandeltocht door enkele straten in Morkhoven. De optocht start aan het zaaltje in de Molenstraat.

Herentals wordt opnieuw Wereldtals

De zevende editie van Wereldtals vindt plaats van 24 februari tot en met 27 april. Het stadsbestuur en de derdewereldraad spoorden verenigingen, organisaties en scholen aan om tijdens deze periode een activiteit rond het thema Noord-Zuid te organiseren. Wereldtals is de noemer waaronder deze activiteiten gebundeld zijn. U vindt alle informatie binnenkort op www.wereldtals.be en in de Stadskrant van maart.

 17 januari 2018

 
Stad Herentals | Augustijnenlaan 30 | 2200 Herentals | T 014-28 50 50 | F 014-21 78 28 | info@herentals.be
 

Ik wil mij uitschrijven op de nieuwsbrief.