vrijdag 19 januari 2018

Nieuwsbrief Sint-Lievens-Houtem van: 19-01-2018


 
 
                                           Nieuwsbrief 19 januari 2018


Gemeenteraad 25 januari 2018

De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats op donderdag 25 januari, 20.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis. Lees de dagorde.
De openbare zitting is vrij bij te wonen door alle geïnteresseerden.
Op de website is het mogelijk om de verslagen van de voorbije zittingen te raadplegen.

Verlichtingspalen te koop

De gemeente heeft een 24-tal oude verlichtingspalen van het Marktplein overgehouden na de werken. Het gemeentebestuur heeft beslist om deze als oud ijzer te verkopen aan 30 euro per paal.
Wie interesse heeft, kan tot uiterlijk 1 maart 2018 een aanvraag tot aankoop indienen met vermelding van het aantal en een verklaring dat de palen worden opgehaald in eigen beheer en in de staat waarin ze zich bevinden. De aanvraag moet worden ingediend onder gesloten omslag in het gemeentehuis, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem.
Bij meer vraag dan aanbod, zal het college de palen toewijzen na loting.

Gratis vrijwilligersverzekering door Vlaamse overheid

Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Organisaties kunnen zo'n verzekering afsluiten voor hun vrijwilligers. De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen.
Meer info op de website over de gratis vrijwilligersverzekering.

Uitschrijven Gouden Gids

Wie geen papieren Gouden Gids of Witte Gids meer wil ontvangen, kan zich hiervoor uitschrijven via deze link.

Klavertjevierwandeling
Zondag 28 januari om 14 uur, zaal 't Kerksken

Eén van de voornemens die aan het begin van een nieuw jaar op menig verlanglijstje staat, is ‘onthaasten’, meer tijd voor jezelf, een lichaam in balans. De natuur kan daar een handje bij helpen.

Tijdens de eerste klavertjevierwandeling van 2018 staan we stil bij het ritme van de natuur en de biologische klok van planten, dieren en mensen. Tijdens enkele rustmomenten ervaren we hoe zintuigelijke natuurbeleving rust kan scheppen en klinken we op het nieuwe jaar. De wandeling start om 14 uur aan zaal ’t Kerksken, Rot 8 in Letterhoutem. Deelnemen is gratis, aangepast schoeisel is te voorzien. Voor vragen en info: necdepastorie@sint-lievens-houtem.be of M 0478 63 45 69.


Houtem Onderneemt
Oproep tot inschrijving handelaars

Zaterdag 21 en zondag 22 april 2018 vindt de vierde editie plaats van Houtem Onderneemt, de opendeurdag van de lokale handelaars, georganiseerd door het gemeentebestuur en de gemeentelijke raad voor lokale economie (GRLE).

Sommigen doen hun deuren open voor het publiek, anderen bemannen een stand op de centrale infomarkt. Er zijn demonstraties, traktaties en heel wat kortingen en promoties voor de klanten.

Handelaars die willen deelnemen aan dit opendeurweekend, kunnen tot en met 16 februari 2018 inschrijven bij de dienst lokale economie via T 053 60 72 62 of
lokale.economie@sint-lievens-houtem.be.

Klimaattafel
woensdag 24 januari om 19 uur in CC De Fabriek

Deel uw ideeën voor een klimaatgezonde gemeente op de klimaattafel in Sint-Lievens-Houtem. Deze vindt plaats op woensdag 24 januari om 19 uur in CC De Fabriek.
Elke aanwezige kan zijn ideeën kwijt over twee verschillende thema's:
  • hernieuwbare energie
  • mobiliteit
  • wonen
  • consuminderen
  • adaptatie (de gevolgen van de klimaatverandering helpen temperen)
Inschrijven voor de klimaattafel kan hier.

Kan u niet aanwezig zijn, maar wilt u uw ideeën doorgeven over hoe u Sint-Lievens-Houtem klimaatgezond wilt maken?
Geef deze door via de ideeënbus.

Bekendmakingen en openbare onderzoeken

In het kader van de Vlarem-wetgeving en de wetgeving op de ruimtelijke ordening, maakt de gemeente de openbare onderzoeken met betrekking tot de aanvragen stedenbouwkundige- en milieuvergunningen en met betrekking tot voorlopig goedgekeurde ruimtelijke planningsdossiers (gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen) bekend. Alle dossiers zijn ter inzage voor het publiek bij de technische dienst, stedenbouw en leefmilieu in het gemeentehuis. Een overzicht is, per rubriek te raadplegen op de gemeentelijke website.

Uit in Sint-Lievens-Houtem

Raadpleeg de uit-kalender voor een overzicht van activiteiten / evenementen in de gemeente.

Hebt u opmerkingen over de nieuwsbrief of wenst u uit te schrijven? Stuur dan een e-mail naar stafsecretariaat@sint-lievens-houtem.be.
v.u. Kirsten De Sutter, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem
  1.