Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 24 november 2017

vriend van de thermostaat | gratis huisbezoeken, woningen 65+ | toewijzingsregels, uw brief kan levens veranderen | schrijfmarathon

nummer 642
24 nov. '17
Beste lezer lezer

Hier leest u ons wekelijks nieuws.
Reacties en suggesties: communicatie@zoersel.be

vriend van de thermostaat | gratis huisbezoeken

Door uw centrale thermostaat en thermostatische kranen juist in te stellen, kunt u heel wat geld besparen. Heeft uw thermostaat te veel knopjes? Krijgt u het ding niet ingesteld? Geen probleem! De verwarmingscoaches brengen u deze winter gratis een bezoekje. lees meer…


woningen 65+ | toewijzingsregels

In Zoersel geven we extra aandacht aan de woonnood van onze ouderen. De gemeenteraad keurde daarom een lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers goed. lees meer… 


uw brief kan levens veranderen

In december vorig jaar kropen maar liefst 4,7 miljoen mensen - waaronder ook heel wat Zoerselaars - in hun pen om gerechtigheid te eisen voor mensen in nood tijdens de jaarlijkse internationale schrijfmarathon van Amnesty International. Ook dit jaar ondersteunen we deze oproep en willen ieder van u vragen om mee te schrijven, mailen of faxen. lees meer… 

korte berichten
werken Bethaniënlei
: In de Bethaniënlei is er ter hoogte van de uitrit aan KFC Antonia al geruime tijd een wegverzakking. Op maandag 27 en dinsdag 28 november wordt deze verzakking hersteld en zal de Bethaniënlei tijdelijk onderbroken worden. Er is een wegomlegging voorzien via de Emiel Vermeulenstraat. Deze wegomlegging geldt ook voor De Lijn, bijgevolg worden de haltes op de Bethaniënlei (in het stuk tussen het kruispunt met de Emiel Vermeulenstraat en de Waterstraat) die dagen niet bediend. Bewoners van de Bethaniënlei, Olympiadelaan en Spartalaan kunnen hun woning tijdens de werken steeds bereiken.

zwembad Pulderbos opnieuw open: Wegens een technisch probleem op maandag 20.11 was IGEAN, die in opdracht van gemeente & ocmw Zoersel en gemeente Zandhoven het zwembad in Pulderbos beheert, genoodzaakt om het zwembad tijdelijk te sluiten. Het technisch defect aan één van de pompen werd hersteld, waardoor het zwembad gisteren opnieuw geopend werd. Hebt u vragen? Dan kunt u ze steeds bezorgen aan zwembad@igean.be.

vacature brandweer Zone Rand: de vacaturetermijn voor Bijzonder Rekenplichtige bij brandweer Zone Rand werd verlengd. Stel u dus nog snel kandidaat!   

herkomstvergelijker
: Naast de prijs en de dienstverlening is ook de herkomst van elektriciteit een belangrijke reden om voor een bepaalde leverancier te kiezen. Verkiest u fossiele, nucleaire of hernieuwbare energie? Wenst u Noorse, Franse … of liever groene stroom uit uw eigen regio? Via de herkomstvergelijker van de VREG (Vlaamse regulator van de energiemarkt) kunt u alle elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen vergelijken.

wat bij een arbeidsongeval
: Hebt u een arbeidsongeval, maar zit u met vragen waarbij uw werkgever niet kan helpen? Dan kunt u steeds terecht bij Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Deze openbare instelling is een fusie tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten. Elke eerste vrijdag van de maand kunt u, van 9 tot 12 uur, terecht in hun kantoor in Turnhout (Warandestraat 42).


activiteiten
met stip op www.zoersel.be

  • Op 24 en 25 november en op 1, 2, 8 en 9 december speelt toneelgezelschap Tilia telkens om 20 uur haar voorstelling Ge-Tic-t in turnzaal De Kiekeboes, Kerkstraat 7. Info en reserveren: Lut De Kerf, T 03 309 15 08, ztgtilia@hotmail.com.
  • Nog een toneelvoorstelling op 24 en 25 november en 1, 2 en 3 december, maar deze keer van toneelkring W.I.K-ZieZo. Ze spelen het verhaal van Ria en Frank die ‘’n Dood-gewoon avondje’ beleven. U bent welkom in zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16. Zaterdagen om 20 uur, zondagen om 15 uur. info en reserveren: M 0470 85 94 10
  • Vanavond kunt u van 20 tot 22.30 uur genieten van het fotoverslag over de jungle van Panama in de Oude Pastorij, Berckhovenstraat 11, Westmalle. Info: Guy Laurijssens, guy.laurijssens@gmail.com, M 0474 73 64 30, www.natuurpuntvoorkempen.be.
  • Hebt u nog een schat van een strip op uw zolder liggen? Laat hem op 25 november taxeren door stripexpert Peter Van Hooydonck in de bibliotheek van Zandhoven (Amelbergastraat 42, 2240 Zandhoven).  
  • Nog tot zondag kunt u kijken naar de tentoonstelling van kunstenaars Sandra Vermeir en Christine van Praag in de Bijl (Dorp 1-3). Zaterdag van 13.30 tot 18 uur, zondag van 11 tot 18 uur. 
  • Op 29 november geven Natalie Christiaensen en collega Daan de Laat in West Malle een lezing over dyslexie en dyscalculie. Uit eigen ervaring met dyslexie werkte ze een methode uit waarmee ze kinderen met taal- en rekenproblemen weer hoop geven. Welkom om 20 uur, Antwerpsesteenweg 487, Malle. Reserveren via e-mail: info@neurovisueelcentrum.be
  • Kom mee supporteren voor de dames van Amigos in de Europese wedstrijd (CEV Challenge Cup) tegen Las Palmas op donderdag 30 november in de Amigos-Van Pelt Arena, Achterstraat 30. 
  • Op vrijdag 1 december om 20 uur wordt de derde ‘puur natuur’ quiz georganiseerd. Ludiek én leerzaam. De opbrengst gaat naar onze natuurgebieden. Welkom in cc Alice Forceville, Sint-Jozeflei 26 in Malle. Meedoen kost u € 18 per ploeg (max.6personen). Inschrijven kan door te storten op BE80 7512 0545 9477. Vermeld uw ploegnaam.
  • Op zondag 3 december speelt Gerd Claes ‘Kwetsbaarheid en veerkracht’ in de Kapel (Handelslei 167). Gerd geeft inkijk in haar positie als zus van een broer met een verstandelijke beperking en autisme. Inschrijven & info: www.monnikenheide.be, T 03 311 77 67, onthaal@monnikenheide.be
  • UIT in Zoersel 
Klik hier als u ook de bib-nieuwsbrief en de cultuurnieuwsbrief wenst te ontvangen.
Klik hier als u deze gemeentelijke nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.