Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 24 november 2017

Gemeente Mol: Tijdelijke ontsluiting KMO-zone Driehoek via Kristalpark

Tijdelijke ontsluiting KMO-zone Driehoek via Kristalpark

De burgemeesters van Lommel, Balen en Mol hebben in aanwezigheid van de provinciegouverneurs van Antwerpen en Limburg beslist dat de KMO-zone Driehoek in Balen tijdelijk zal ontsloten worden via het Kristalpark in Lommel. Deze tijdelijke ontsluiting maakt het mogelijk dat er onderhoudswerken worden uitgevoerd aan de ophaalbrug ter hoogte van Nyrstar.

Lees verder

Bekendmaking omgevingsvergunning pompstation vervangen Berkebossenlaan 10

AQUAFIN, met als adres Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, heeft een aanvraagingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Het gaat het over het vervangen van een pompstation aan Berkebossenlaan 10. De gewestelijke Omgevingsambtenaar heeft op 13 november 2017 de omgevingsvergunning verleend.De beslissing ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening Je kan de beslissing ook digitaal raadplegen op de website www.omgevingsloket.be (OMG referentie 2017005923).

Lees verder

Gemeentebestuur zoekt tien deeltijdse begeleiders buitenschoolse kinderopvang

Het gemeentebestuur zoekt tien deeltijdse begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang (4 x 19/39 en 6 x 25/38) in contractueel dienstverband, niveau D. Het gaat om contracten van onbepaalde duur. Interesse? Stuur dan ten laatste op 8 december 2017 je kandidatuur naar college van burgemeester en schepenen, afdeling personeel, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Of via mail aan vacature@gemeentemol.be.

Lees verder

Online veiling meubilair en voertuigen lokale politie tot en met 28 november

De lokale politie Balen – Dessel - Mol veilt nog tot en met 28 november online oud politiemateriaal. Wie interesse heeft, kan de goederen bekijken op maandag 27 november op twee verschillende locaties. Via het online veilinghuis I&O Auctions (www.io-auctions.com) kan je een bod uitbrengen op de verschillende loten. De veiling sluit af op dinsdag 28 november om 18 uur.

Lees verder