Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 22 november 2017

Archeonet: Conflict in Contact V: het programma

ARCHEONET VLAANDEREN
Conflict in Contact V: het programma
Op vrijdag 8 december vindt aan de faculteit Letteren in Leuven de vijfde contactdag over conflictarcheologie plaats: 'Conflict in Contact V'. Met deze contactdag willen de initiatiefnemers een ontmoetings- en overlegforum bieden aan allen die geïnteresseerd zijn in de archeologie van conflictsites uit een ver en minder ver verleden. De lezingen hebben betrekking op de […]
Lees verder

De nederzetting van Elkab: resultaten van de recente opgravingen
Egyptologica Vlaanderen organiseert deze week twee interessante lezingen, in Leuven (21 november) en Gent (23 november). Wouter Claes zal er spreken over de resultaten van de recente opgravingen in de nederzetting van Elkab. De site van Elkab was al vanaf de vroegste fasen van de Egyptische geschiedenis een belangrijk provinciaal centrum. Ondanks meer dan 100 […]
Lees verder

Doctoraatsverdediging Lise Saussus
Op maandag 27 november verdedigt Lise Saussus aan de UCL haar doctoraat in de archeologie, met als titel 'La métallurgie du cuivre dans les villes médiévales des Flandres et des environs (XIIIe—XVe siècles). Hommes, ateliers, techniques et produits. L'exemple de Douai'. Meer informatie vind je in deze uitnodiging (.jpg).
Lees verder

Nieuwe handleiding over gebruik Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen is een zeer gedetailleerde topografische opname van heel Vlaanderen: het biedt een gedetailleerd overzicht vanuit de lucht van de ondergrond. Door zijn precisie en gedetailleerdheid biedt het heel wat nieuwe archeologische informatie over locaties in Vlaanderen. Het agentschap Onroerend Erfgoed publiceerde daarom een handleiding voor het gebruik van het Digitaal Hoogtemodel […]
Lees verder

De verdwenen havenstadjes Monnikerede en Hoeke
Op zondag 26 november geeft dr. Jan Trachet in museum Sincfala in Heist een lezing over het onderzoek naar de verdwenen havenstadjes Monnikerede en Hoeke. Op beide sites heeft de integratie en confrontatie van traditionele bronnen en technieken met innovatief interdisciplinair landschaps-archeologisch onderzoek geleid tot spectaculaire resultaten. Opmerkelijke vondsten, zoals een kleine zegelstempel of een […]
Lees verder

Tentoonstelling over archeologische opgravingen in Aarsele
Naar aanleiding van rioleringswerken in het centrum van Aarsele (Tielt) hebben archeologen van BAAC dit voorjaar een deel van het historische kerkhof opgegraven. In het kader van de inhuldiging van het vernieuwde dorpsplein wordt dit weekend een tentoonstelling georganiseerd over de resultaten van het onderzoek. De tentoonstelling opent op vrijdagavond en is het hele weekend […]
Lees verder