dinsdag 5 september 2017

[Zorgnet-Icuro] 5/9: Studieavond vrijheidsbeperkende maatregelen - Animatiefilm functie 3 - AZ Zeno behaalt NIAZ-kwaliteitslabel

5/9: Studieavond vrijheidsbeperkende maatregelen - Animatiefilm functie 3 - AZ Zeno behaalt NIAZ-kwaliteitslabel

dinsdag 5 september 2017 - 14:05


Save the date: Studieavond vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGZ

  

De toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg is bijzonder ingrijpend. Bovendien tonen de verschillende parlementaire vragen, de mediaberichtgeving en diverse acties die voorzieningen en organisaties ondernemen aan dat het thema bijzonder actueel en maatschappelijk relevant is. Vandaar dat Zorgnet-Icuro in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie op 2/10/2017 een studieavond rond dit thema organiseert waar we op de volgende vragen een antwoord proberen te formuleren.

Animatiefilm functie 3

  

In aanvulling van de brochure functie 3, wil Zorgnet-Icuro u wegwijs maken in de realisatie van functie 3 als onderdeel van de 107-netwerken geestelijke gezondheid voor de doelgroep volwassenen. Als de klemtoon van de nood bij een cliënt vooral op persoonlijk herstel en/of maatschappelijk herstel ligt en de zorg zich hierop focust, dan spreken we over functie 3. In aanvulling op de brochure functie 3 vindt u hier een link naar een animatiefilmpje dat de inhoud van deze brochure samenvat.

Proficiat aan AZ Zeno met het behalen van het NIAZ-kwaliteitslabel

  

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toegekend aan AZ Zeno. Met dit label heeft AZ Zeno het bewijs in handen dat het haar patiënten deskundige en veilige zorg biedt en dat ook de organisatiecultuur continue verbetering ademt. In juni 2016 was er een proefaudit, als voorbereiding op de "echte" audit. Deze laatste vond plaats van 29 mei tot en met 2 juni 2017.

Stem nu op uw favoriet voor de NIAZ Jaarprijs 2017

  

Niet minder dan 60 zorginstellingen laten zien hoe zij werken aan steeds betere zorg. Met in de praktijk bewezen verbeteringen dingen ze mee naar de NIAZ Jaarprijs 2017. De hele maand september kunnen alle Nederlanders en Vlamingen stemmen op het idee van hun keuze. De tien hoogst gewaardeerde inzenders presenteren hun initiatief op 21 november voor een vakjury tijdens een spannende finale.

In4care vzw neemt een hernieuwde start.

  

In4care wil als Healthcare Innovation Center de actuele behoeftes in zorg en welzijn aanpakken via innovatieve projecten. Als ledenvereniging met meer dan 320 actoren uit zorg en welzijn wil in4care oplossingen aanreiken door het samenbrengen van ideeën, mensen, organisaties en middelen uit de zorg- en welzijnssector, witte economie, onderwijs en patiënten(verenigingen).

Maakt u, samen met Rob, het verschil? Dien uw project in bij Cera Award!

  

Wetenschap en technologie, het evolueert razendsnel. Er is zoveel mogelijk. Door elkaar de hand te geven en de hoofden bij elkaar te steken, kom je verder. Zo wil Rob, een straffe student ingenieur elektromechanica, met zijn masterproef vooral een verschil maken in de zorgsector. Hij wil met zijn masterproef een steentje bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en dit kan hij met behulp van ideeën uit de zorgsector.

'Stap voor stap', een app voor mensen met geheugenproblemen

  

Psychiatrisch Centrum Bethanië en studenten van Groep T ontwikkelen samen 'Stap voor stap', een innovatieve smartphone-applicatie voor mensen met geheugenproblemen. Kadans is een zorgeenheid van PC Bethanië voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Omdat deze patiënten met geheugenproble-men kampen, wordt er gewerkt met agenda's en stappenplannen.