Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen. Uw nieuws hier online, neem dan contact op met de redactie.

dinsdag 12 september 2017

[Zorgnet-Icuro] 12/9: Maak elk ziekenhuis ook artsvriendelijk - Cahier Terugbetaling Psychologische Zorg - Studieavond 'vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGZ'

12/9: Maak elk ziekenhuis ook artsvriendelijk - Cahier Terugbetaling Psychologische Zorg - Studieavond 'vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGZ'

dinsdag 12 september 2017 - 12:27
Maak elk ziekenhuis ook artsvriendelijk

Peter Degadt spreekt de doemberichten over de Vlaamse ziekenhuizen tegen: patiënten zullen altijd kwaliteitsvolle zorg krijgen. Maar de druk op artsen moet wel verlichten. Artsen werken als machines in patiëntenverslindende ziekenhuizen. Ze zijn de regels, procedures en afvinklijstjes zat. Ze werken hard, veel te hard, deels onder druk, maar ook omdat ze daar zelf voor kiezen. Resultaat: artsen lopen tegen een burn-out aan, willen afhaken, maken medische fouten en verliezen hun drive.

Cahier Terugbetaling Psychologische Zorg

Eén Belg op drie kampt met psychische problemen. De hoge prevalentie van psychische problemen en de economische impact ervan dwingen het beleid om werk te maken van betaalbare en beter toegankelijke psychologische zorg. Vanuit een gezondheids-economisch perspectief stelt Zorgnet-Icuro in haar cahier voor om de terugbetaling van psychologische zorg te organiseren in een getrapt zorgmodel waarin de huisarts een centrale rol opneemt.

Schrijf je nu in voor de studieavond 'vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg'

De toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg is bijzonder ingrijpend voor zowel patiënten, familieleden en hulpverleners. Bovendien tonen de verschillende parlementaire vragen, de mediaberichtgeving en diverse acties die voorzieningen en organisaties ondernemen aan dat het thema bijzonder actueel en maatschappelijk relevant is.

AZ Sint‐Elisabeth Zottegem behaalt NIAZ-kwaliteitslabel

Het internationale kwaliteitslabel werd uitgereikt na een uitgebreide audit. In de maand mei waren 8 auditoren een ganse week in het ziekenhuis actief. Het hele ziekenhuis, tot en mét het Medisch Centrum in Brakel werden onder de loep genomen. Daarbij ging het niet alleen om een beóórdeling van afspraken en procedures, maar vooral om de daadwerkelijke opvolging daarvan in de dagelijkse praktijk.

Lancering 'Stageboek verpleegkunde; inspiratie voor studenten, werkveld en onderwijs'

Zorgnet-Icuro, Lon Holtzer, uitgeverij Acco, Associatie KU Leuven, NVKVV en het Vlaams Welzijnsverbond nodigen u uit op de feestelijke boekvoorstelling van 'Stageboek verpleegkunde. Inspiratie voor studenten, werkveld en onderwijs'.