vrijdag 1 september 2017

#SIC171017, gordelfestival, maand van de sportclub, vrijetijdswerk, topsportstatuten, Erasmus+ sport

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie.
Nieuwsbrief
1 september 2017
Je maandelijkse update over het sportbeleid in Vlaanderen
 
INSCHRIJVINGEN #SIC171017 DRAAIEN OP VOLLE TOEREN
#sportersbelevenmeer dankzij hét netwerkmoment van het jaar!
Dat sporters altijd meer beleven, hebben ze grotendeels aan innovatie te danken. Niet alleen de technologie waarmee je selfies kan maken om uit te pakken met wat je beleeft, maar ook die innovatieve manier van denken en samenwerken die nieuwe sporten doet ontstaan en betere infrastructuur. Maar ook de innovatieve technologie die snellere schoenen mogelijk maakt en een meer nauwgezette weergave van je prestaties. Wil je weten wat nog? Alles draait rond #sportersbelevenmeer op 17 oktober 2017, het sportinnovatiecongres in Brugge (#SIC171017).
Mét duizelingwekkend inspirerende keynotes, motiverende parallelsessies, internationale expertclasses, praktische workshops, een interactief panelgesprek, een innovatiemarkt met demo's en een B2B matchmaking event.
Tot dan!
 
SEPTEMBER = MAAND VAN DE SPORTCLUB
In september is de sportclub nog net iets belangrijker dan in de overige elf maanden: een hele maand lang is het Maand van de Sportclub. In om en bij 200 Vlaamse steden en gemeenten openen bijna 2.000 clubs hun deuren voor het grote publiek. Op welke manier ze dat doen, en welk aanbod ze hebben, kan je ontdekken op de website van Maand van de Sportclub.
Ook dit jaar krijgt de actie een Europese dimensie via de Europese week van de Sport.
 
EEN OVERZICHT VAN ALLE VLAAMSE SPORTFEDERATIES
Vanaf 2017 worden de Vlaamse sportfederaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 10 juni 2016 'houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector'.
Je kan de definitieve lijst van erkende Vlaamse sportfederaties voor 2017 raadplegen op onze website. Naast de namen van de sportfederaties vind je er tot welke categorie ze behoren:

ERK - Erkende, niet-gesubsidieerde sportfederatie
MULTI - Multisportfederatie (gesubsidieerd)
UNI - Unisportfederatie (gesubsidieerd)

Dankzij het decreet zijn er ook enkele fusies en overnames tot stand gekomen:

Fusiefederatie
Betrokken federaties
Voetbal Vlaanderen vzw
Vlaamse Federatie Voetbal + Vlaamse Minivoetbalfederatie
+ Koninklijke Belgische liefhebbersvoetbalbond
+ Koninklijke Vlaamse Voetbalbond
GymnastiekFederatie Vlaanderen
vzw
Gymnastiekfederatie Vlaanderen
+ Belgische Rope Skipping Federatie Vlaanderen
Wind en Watersport Vlaanderen
Vlaamse Yachting Federatie + VVW recrea
Parantee - Psylos vzw
Parantee + Psylos
Wandelsport Vlaanderen vzw
Aktivia + Vrije Vlaamse Recreatiesporten
+ Vlaamse Wandelfederatie
Gezinssport Vlaanderen vzw
Gezinssportfederatie + Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie
OKRA-SPORT + vzw
Okra-Sport + Falos-sportfederatie van de KWB
Sportievak vzw
Sportievak + Bond voor Lichamelijke Opvoeding + fitnessclubs
FROS Multisport Vlaanderen vzw
Fros Amateursportfederatie + Natuurvriendensportfederatie
+ Vlaamse Liga Bedrijfssport
KAVVV & Fedes vzw
Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs
+ Federatie Dans en Sport
S-Sport // Recreas vzw
S-sport Federatie + Recreatief Aangepast Sporten

Meer informatie over de erkennings- en subsidievoorwaarden, over de indeling in uni- of multisportfederatie vind je in het decreet en de besluiten.
 
VRIJETIJDSWERK IN DE SPORT
Vanaf 1 januari 2018 zal het mogelijk zijn om tot 500 euro per maand onbelast te kunnen bijverdienen in de non-profitsector. Dat nieuwe stelsel kondigde de federale regering aan op 26 juli.
Deze beslissing komt er nadat de vraag naar een aangepast statuut al enkele jaren door de sportsector werd gesteld. Dat aangepast statuut is nodig om onder meer trainers, scheidsrechters en juryleden op een billijke en voor de sportclubs haalbare wijze te kunnen vergoeden.

Het voorstel om dat speciale statuut in het leven te roepen, stond al als actiepunt vermeld in de allereerste visienota voor het Sport-voor-Allenbeleid (2004) van ons sportagentschap (toen nog Bloso). Sindsdien hebben we het voorstel in overleg met de sportsector verfijnd en onder de aandacht gehouden. Dat dit specifiek statuut voor vrijetijdswerk er nu ook daadwerkelijk komt, is één van de speerpunten van de beleidsnota van onze minister van Sport, Philippe Muyters.
Twee studies gingen vooraf aan een wetsvoorstel dat vanaf 1 januari 2018 omgezet wordt in de praktijk.

De volledige tekst en alle informatie kan je hier vinden.
 
TOON JE SPORTCLUB @ SCHOOL
En net omdat die sportclub in september zo belangrijk is, roepen wij, samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) alle leerlingen op om op woensdag 13 september in de outfit van hun sportclub naar school te komen.
#sportersbelevenmeer, ook op school!

Scholen kunnen hun leukste foto's insturen van woensdag 13/9 tot en met vrijdag 22/9 (17u) via de website van #sportersbelevenmeer . Per provincie worden de 5 origineelste inzendingen beloond met een sportief prijzenpakket.

Daarbovenop maakt één school per provincie kans op een extra prijs. Wat daarvoor telt, is dat de school moet kunnen aantonen dat ze in de aanloop naar of tijdens de actie 'Toon je sportclub @ school' een initiatief hebben georganiseerd waarin sportbeleving centraal staat. Let wel: Voor deze prijs komen alleen die scholen in aanmerking waarvan de gemeente of de stad deelneemt aan de #sportersbelevenmeer-award. Meer info op de website.
 
ERASMUS+ MAAKT BEKEND IN WELKE SPORTPROJECTEN HET INVESTEERT
Een recordbedrag van 45.246.000 euro wordt dit jaar in Europese sportprojecten geïnvesteerd via het Erasmus+ programma.
Naast de Collaborative Partnerships, Small Collaborative Partnerships en de Not For Profit European Sport Events konden dit jaar ook projecten worden ingediend onder de vorm van #BeInclusive Sport Awards en twee nieuwe proefprojecten rond 1) integratie en inclusie of 2) begeleiden van jongeren met risico op radicalisering.

Van de 370 aanvragen uit Europa werden 160 projecten goedgekeurd. Van die 160 zijn er 4 Belgische, die allemaal vallen binnen het programma Collaborative Partnerships. Het aantal Vlaamse organisaties die betrokken zijn bij goedgekeurde Erasmus+ Sport-projecten wordt nog in kaart gebracht, maar vast staat dat het er meer dan tien zijn. Daarbij horen zeker al Thomas Moore, VUB, Rugby Vlaanderen en FROS Multisport Vlaanderen.
Alvast ook proficiat voor onze collega Kristel Taelman die als experte meewerkt aan het ECO-DC-project dat is ingediend door Liverpool John Moores University, met de Vrije Universiteit Brussel als partner.
Een nieuwe "call for proposals" wordt gelanceerd in oktober 2017.

 
OPNIEUW EEN #SPORTERSBELEVENMEER- TRAM
Vlamingen blijven massaal hun sportmomenten delen op sociale media met onze hashtag #sportersbelevenmeer. Voor de tweede #sportersbelevenmeer-tram ontvingen we opnieuw heel wat inzendingen. De trams waarop de origineelste sportfoto's prijken, kan je vanaf eind augustus bewonderen in Antwerpen en Gent.
 
TOPSPORTERS OP BEZOEK OP ONZE SPORTKAMPEN
De zomersportkampen 2017 zitten er weer op en wat was het weer een ongelooflijke zomer: enthousiaste kinderen, fantastische lesgevers, gemotiveerde kampleiding, jullie maakten er weer een prachtzomer van.
Een extraatje dit jaar was het bezoek van nogal wat van onze topsporters. De deelnemers stonden plots oog in oog met hun grote sportidool in de sporttak die ze die week beoefenden. Ze konden hem of haar honderduit vragen stellen. Hoe leeft een topsporter? Moet die echt zoveel trainen als je denkt? En wat eet je dan? De topsporters vertellen ook over hoe ze omgaan met succes én met tegenslag en verlies. Ze hadden ook nog heel wat praktische tips voor de jonge sportertjes. Dat allemaal, mét een gehandtekend T-shirt, dat zijn momenten die bijblijven. Nogmaals bedankt: Hanne Maudens, Ben Broeders, Louise Carton, Evi van Acker, Emma Plasschaert, Yannick Lefébre, Tom Pelsmaekers, Olivier Philippaerts, Ben Adriansen en Laura Verdonschot voor jullie superenthousiaste medewerking.
 
TOPSPORTSTATUTEN VOOR NIEUWE SCHOOLJAAR IN LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS ZIJN BEKEND
In het lager onderwijs zijn 101 topsportstatuten toegekend (de zogenaamde topsportbeloften), in het secundair onderwijs zijn er 513 topsportstatuten definitief toegekend, in 16 sporttakken, allemaal voor het schooljaar 2017-2018. Dat besliste de gemengde selectiecommissie vorige week. Die selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, BOIC en VSF.
Daarenboven keurde de commissie nog 18 flexibele leertrajecten (topsportstatuut F) principieel goed.
Voor meer informatie daarover kan je terecht bij Tommy Verlinde van de afdeling topsport.

Hieronder vind je alvast een grafisch overzicht van de toegekende topsportstatuten per federatie.
 
SPORT VLAANDEREN EN G-SPORT: NIEUWE ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN
Wij bieden G-sportverenigingen, -clubs, -federaties en scholen graag een helpende hand bij de organisatie van G-sportactiviteiten. G-sportclubs en -evenementen ondersteunen we financieel, en de regionale G-sportconsulent staan we eveneens bij met ondersteuning en advies om de G-sporter het G-sportaanbod te doen ontdekken. We helpen ook om G-sportprojecten op te starten, G-sportmateriaal te ontlenen en G-sporttrainers op te leiden.

Alle informatie staat netjes verzameld op www.sport.vlaanderen/gsport
G-sport Vlaanderen lanceerde trouwens ook de campagne 'Supporters voor G-sporters'. Daar kan je terecht voor de ondersteuning van G-sportmateriaal. Meer info www.gsportvlaanderen.be en www.supportersvoorgsporters.be
 
SPORT VLAANDEREN HELPT SPORTEVENEMENTEN FINANCIEREN
Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen tot sporten aanzetten, liefst op regelmatige basis, zo lang mogelijk en zo kwaliteitsvol mogelijk. Sportevenementen kunnen er mee voor zorgen dat mensen aan sport beginnen en het volhouden. Ze zijn leuk om naar te kijken, om eraan deel te nemen of om er te proeven van bepaalde sporten. Om al die redenen kunnen organisatoren van (top)sportevenementen rekenen op financiële steun vanuit Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de provinciale ondersteuning voor bovenlokale sportevenementen geïntegreerd in de werking van Sport Vlaanderen, op Vlaams niveau dus. Voor de ondersteuning van internationale en bovenlokale sportevenementen, zowel voor topsport, breedtesport als G-sport, werkten we een vernieuwd kader uit op Vlaams niveau.
Lees alles over de nieuwe subsidiereglementen en hoe en wanneer je als organisator een subsidie-aanvraag kan indienen.


Naast de sportevenementen wil Sport Vlaanderen ook alle Vlaamse sportactoren naar een duurzaam en innovatief breedtesportaanbod ondersteunen. Op die manier wil ze meer hefboom en een betere omkadering creëren voor de uitbouw van een sportieve levensstijl van elke Vlaming.
Gemeenten en steden uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen vanuit een samenwerkingsverband tussen twee of meer gemeenten/steden een project indienen.

 
KORTNIEUWS
Gordelfestival op zondag 3 september
Het Gordelfestival is op zondag 3 september aan zijn vijfde editie toe. Het Gordelfestival plaatst elk jaar de groene gordel en de Vlaamse Rand rond Brussel in de kijker. In en vanuit de trefpunten Provinciedomein Huizingen en Colomapark
Sint-Pieters-Leeuw valt er héél wat te beleven, zowel sportief, cultureel als muzikaal!
De 100 kilometer-gordelklassieker is ondertussen al volzet, maar er blijven nog heel wat wandel- en fietstochten en andere activiteiten over voor jong en oud. Deelnemen is gratis, je mag er gewoon naartoe komen.

Derde reeks infosessies over het decreet bovenlokale (top)sportinfrastructuur
In mei en in juni waren jullie talrijk aanwezig op de infosessies over het aanvraagformulier van het nieuwe decreet 'bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur'. Intussen bundelden we al jullie vragen samen met onze PowerPoint-presentaties op onze website. Zoals we daar aankondigden, volgen er nog infosessies over het online-aanvraagformulier. Graag nodigen we jullie uit op één van de volgende data:

do 7 september 2017
9:30 u -
12:00 u
Sport Vlaanderen Gent (Zuiderlaan 14): bovenlokale sportinfrastructuur
do 7 september 2017
13:00 u - 15:30 u
Sport Vlaanderen Gent (Zuiderlaan 14): topsportinfrastructuur
vr 8 september 2017
13:00 u - 15:30 u
VAC Hasselt (Kon. Astridlaan 50): bovenlokale sportinfrastructuur
Inschrijven kan tot 4 september 2017, en wel op onze website https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/ , waar je ook terechtkan voor meer informatie.
#sportersbelevenmeer: de awards voor de gemeente of stad van de week
Vanaf september zal Sport Vlaanderen opnieuw elke week een gemeente of stad in de kijker zetten op zijn sociale media. Organiseert jouw gemeente of stad een origineel, leuk of opvallend initiatief? Laat het ons dan weten via sportersbelevenmeer@sport.vlaanderen.
 
WELKE SPORTVRAGEN WERDEN IN HET VLAAMS PARLEMENT GESTELD?
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid.
Sport Vlaanderen
Arenbergstraat 5
1000 Brussel
T 02 209 45 11