woensdag 16 augustus 2017

Voorinschrijvingen cyclocross 2017-2018

Cycling Vlaanderen 7/08/2017
Klik hier voor de online versie
Veldritseizoen 2017-2018
Voorinschrijvingen
@CyclingVL
@CyclingVlaanderen
Cycling Vlaanderen
Voorinschrijven veldritten 2017-2018

Beste renner,

Net als de voorbije jaren organiseren we ook dit seizoen voorinschrijvingen voor de cyclocrosswedstrijden. De voorinschrijvingen worden uitgebreid tot alle wedstrijden, met uitzondering van de wedstrijden voor U12 (inschrijving ter plaatse), U15 (inschrijving ter plaatse) en Gentlemen (op uitnodiging van de organisator).

Online
Voorinschrijven voor een cyclocrosswedstrijd gebeurt online via Mijn Cycling Vlaanderen. Je kan inschrijven en uitschrijven tot één dag voor de wedstrijd. Als je om middernacht voor een wedstrijd bent vooringeschreven, word je verondersteld te starten, op straffe van een boete. 
Zij die niet online zijn vooringeschreven, worden niet opgenomen in de eerste startorde. Zij krijgen hun startplaats in een tweede trekking.

Vlaamse cyclocrosskalender
Een overzicht van de Vlaamse cyclocrosswedstrijden 2017-2018 (PDF).

Wie mag starten in welke wedstrijd?
Bekijk hier de OVERZICHTSTABEL (PDF) om te weten wie aan welke wedstrijd kan deelnemen.

TER HERINNERING: Vanaf 1 september behoor je in het cyclocross tot de categorie waartoe je op 1 januari 2018 zal behoren. Bijv. Word je junior op 1 januari 2018, dan rij je vanaf september 2017 in het cyclocross reeds bij de junioren.

Opgeven materiaalbegeleiders
Net als vorig jaar dient elke begeleider in de materiaalpost in het bezit te zijn van een UCI-vergunning. Begeleiders die nog geen UCI-vergunning bezitten, kunnen een vergunning 'Begeleider materiaalpost' online aanvragen. Je bent als renner verantwoordelijk voor deze begeleiders. Als je je online inschrijft, kun je per wedstrijdinschrijving ook de namen van jouw begeleiders doorgeven. Dan hoef je dit niet meer op de wedstrijd zelf te doen.
Op jouw online profielpagina via Mijn Cycling Vlaanderen kan je de namen van twee 'hoofdbegeleiders' opgeven. Klik op 'Mijn Profiel' > 'Mijn rennersprofiel'. Klik vervolgens op 'Update my information' en voeg de namen van je begeleiders toe of pas ze aan. Per wedstrijd waarvoor je inschrijft, kan je de namen van je begeleiders nog wijzigen. 

Lees hier meer gedetailleerde info over de voorinschrijvingen voor het komende seizoen in het cyclocross.

Bij vragen kun je steeds contact opnemen met David De Backer - david.de.backer@cycling.vlaanderen - +32 (0) 9 321 90 27

Online info veldritseizoen 2017-2018
Copyright © 2017 Cycling Vlaanderen, All rights reserved.
U ontvangt deze mail als lid van Cycling Vlaanderen.

Our mailing address is:
Cycling Vlaanderen
Strandlaan 3
Gent 9000
Belgium

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list