dinsdag 29 augustus 2017

Gemeenteraad 28/08/2017

Stad Poperinge
 
Gemeenteraad 28/08/2017
 

Nieuwe brug Winnezelestraat

Er komt een nieuwe brug over de Heidebeek in de Winnezelestraat. Studiebureau Arcadis uit Antwerpen maakte het ontwerp op voor het vernieuwen van de brug. De nieuwe brug wordt breder dan de bestaande. Er worden voetpaden voorzien van 1,4 m breed aan de noordkant en 1 m breed aan de zuidkant. De rijweg wordt aangelegd in asfalt. De gemeenteraad keurde hiertoe het wegentracé goed.

Bestelwagen uitleendienst

Er wordt een gesloten bestelwagen met laadbrug aangekocht voor de uitleendienst. Deze zal gebruikt worden voor het vervoeren van het materiaal (podiumelementen, nadars, tafels en stoelen, audiovisueel materiaal,...) dat je als Poperingse vereniging gratis kunt ontlenen bij de stad. De gemeenteraad keurde hiertoe het bestek en de gunningswijze goed.

Bouw stedelijke werkplaatsen

In zitting van 3 juli 2017 keurde de gemeenteraad het bestek, de plannen en de wijze van gunnen goed voor de uitvoering van de gesloten ruwbouw van de stedelijke werkplaatsen voor alle uitvoerende diensten, het administratief gebouw, de uitleendienst en het dierenasiel in de Ouderdomseweg. De gemeenteraad keurde in zitting van 28 augustus 2017 de bestekken, de plannen en de gunningswijze van architectenbureau TIDES goed voor de overige percelen: afwerking, elektriciteit, HVAC en sanitair. 

Subsidie heraanleg private wegen

De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed voor de heraanleg van private wegen die instaan voor de ontsluiting van minstens vier woningen naar een openbare weg. De technische dienst maakt een kostenraming op voor de heraanleg in recycling (halfverharding), waarbij de eigenaars een subsidie van 20% kunnen verkrijgen, of in recycling en asfalt (volledige verharding), waarbij de eigenaars in aanmerking komen voor een subsidie van 30%. De aanvragers kunnen zelf beslissen welk materiaal ze wensen te voorzien en hoe ze de kosten verdelen. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018. Om de werklast en de financiële gevolgen voor het stadsbestuur binnen de perken te houden, wordt slechts één aanvraag per jaar behandeld. Wanneer de eigenaars en houders van een erfdienstbaarheid daarnaast louter zelf willen voorzien in het kleinschalig herstel van een private weg, kunnen zij vanaf 1 januari 2018 asfaltgranulaat laten aanleveren via de stedelijke technische dienst aan een tarief van 12,50 euro per ton.

Sociaal woonbeleidsconvenant

De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan het sociaal woonbeleidsconvenant 2017-2019, een overeenkomst tussen de stad en de Vlaamse Overheid waarbij de stad subsidies krijgt voor de realisatie van volgende sociale woonprojecten:

  • 3 bijkomende huurwoningen renovatieproject Kruidenstraat/ Netelweg.
  • 19 bijkomende huurwoningen Sint-Michielscomplex.
  • 4 appartementen Krombekestraat 72 .
  • 8 à 10 appartementen Bergenstraat 22-24.

Eenrichtingsverkeer Heilig-Hartstraat

In de Heilig-Hartstraat wordt eenrichtingsverkeer  ingevoerd vanaf het kruispunt met de Komstraat tot aan de inrit van de zwembadparking. Op die manier wordt de verkeerssituatie aan de schoolpoort vereenvoudigd. Daarnaast worden parkeerstroken voorzien om de problemen bij het in- en uitrijden van verschillende smalle garages op te lossen.

Zone 30 Bellewijk

Op vraag van de bewoners wordt in de Bellewijk een zone 30 ingevoerd in volgende straten: Beukenweg, Bomenstraat, Bloemenstraat, Bremweg, Dennenweg, Eikenweg, Hazelaarsweg, Heidestraat, Hulstweg, Kruidenstraat, Mispelaarsweg, Notelaarsweg, Plantenstraat, Sparrenweg, Struikenstraat en Tuinweg. De invoering van een zone 30 komt de verkeersveiligheid ten goede en draagt bij tot een aangenamere woonomgeving.

Parkeren Burg. Mahieuplein

Het eerste deel van het Burgemeester Mahieuplein, van de Casselstraat tot de doorsteek naar de Koestraat, wordt opgenomen in de blauwe parkeerzone. Hiermee komt het stadsbestuur tegemoet aan de vraag van de handelaars in de Casselstraat om meer rotatie in de parkeerruimte te voorzien, omdat hun klanten regelmatig geen vrije parkeerplaats vinden op een aanvaardbare wandelafstand.

Fietshelmen met stadslogo

Het stadsbestuur kocht recent fietshelmen met stadslogo aan, voor gebruik door het stadspersoneel tijdens dienstverplaatsingen en om te verloten bij acties rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Daarnaast kunnen de helmen te koop worden aangeboden, zoals reeds gebeurde met de fietstassen met stadslogo. De helmen worden verkocht aan 30 euro per stuk. Hiermee wil het bestuur het veilig fietsen in Poperinge promoten.

Fietsroute Kleine Flandrien

Westtoer staat in voor de realisatie van de Westhoek KD-route “Kleine Flandrien in spe”. De gemeenteraad keurde een overeenkomst goed met Westtoer waarin de route, de bewegwijzering, het startbord, de brochure, het beheer en de plaatsing van 2 picknickbanken in het Helleketelbos zijn opgenomen.

Bierfietsroutes

In het kader van het Leaderproject ''Copyright Westhoek'' zijn er 4 bierfietsroutes ontwikkeld in de Westhoek. Deze routes zijn niet bewegwijzerd, maar worden ondersteund door een pocket waarin de diverse routes werden opgenomen. In deze pocket zijn alle brouwerijen, bezoekboerderijen, het Hopmuseum en het brouwersdorp Watou opgenomen. Er komen infoborden voor hopbedrijf ’t Hoppecruyt, het Hopmuseum en in Watou. De gemeenteraad keurde hiertoe een overeenkomst met Westtoer goed.

 
 
 
  Stadhuis Poperinge
Grote Markt 1 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 40 81
Fax: 057 33 75 81
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, gelieve hier te klikken.