Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen. Uw nieuws hier online, neem dan contact op met de redactie.

dinsdag 22 augustus 2017

Gemeente Zemst - H@llo Zemst - 146 - Nieuwsbrief van 22/08/2017

Nieuwsbrief onleesbaar? Bekijk hem online.
header Hallo Zemst
1: Zemst ondersteunt oprichting lokale burgercoöperatie voor hernieuwbare energie
2: Verkavelingsaanvraag Grensstraat ingetrokken
3: Uitbreiding openbaar verlichtingsnet fietsverbindingen Zemstsesteenweg en Spoorwegstraat
4: Uitbetaling investeringssubsidie parochiezaal Zemst
5: Proefopstelling éénrichtingsverkeer in de Kreupelstraat
6: Gemeentediensten en OCMW voormiddag van 5 september uitzonderlijk gesloten
7: Zemst op pad
ZEMST ONDERSTEUNT OPRICHTING LOKALE BURGERCOöPERATIE VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

De Gemeente Zemst engageert zich om de CO2-uitstoot op het Zemstse grondgebied te verlagen, om zo werk te maken van een beter klimaat. De gemeente wil nu de daken van de openbare gebouwen ter beschikking stellen aan een lokale burgercoöperatie voor de productie van hernieuwbare energie.

meer
VERKAVELINGSAANVRAAG GRENSSTRAAT INGETROKKEN

De aanvrager van de veel besproken verkaveling in de Grensstraat in Zemst-Hofstade heeft zijn aanvraag ingetrokken.

meer
UITBREIDING OPENBAAR VERLICHTINGSNET FIETSVERBINDINGEN ZEMSTSESTEENWEG EN SPOORWEGSTRAAT

Om de fietssnelweg ook in de donkere wintermaanden te kunnen gebruiken, wordt er openbare verlichting aangelegd die overigens vleermuisvriendelijk is.

meer
UITBETALING INVESTERINGSSUBSIDIE PAROCHIEZAAL ZEMST

De parochiezaal van Zemst wordt gerenoveerd. Het gemeentebestuur steunt dit project met een investeringssubsidie.

meer
PROEFOPSTELLING ééNRICHTINGSVERKEER IN DE KREUPELSTRAAT

Om de verkeersdoorstroming en de fietsveiligheid te verbeteren komt er een proefopstelling met enkelrichting in de Kreupelstraat.

meer
GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW VOORMIDDAG VAN 5 SEPTEMBER UITZONDERLIJK GESLOTEN

De gemeentediensten en het OCMW zullen op 5 september 2017 uitzonderlijk gesloten zijn in de voormiddag.

meer
ZEMST OP PAD

Wat staat er zoal te gebeuren in Zemst?

meer
Wens je deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Dan kan je je hier uitschrijven.