woensdag 30 augustus 2017

Bedrijfsvervoerplan en mobiliteitsbudget – Beci conferentie 20/09/2017


Telt uw onderneming meer dan 100 werknemers tewerk op eenzelfde site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zo ja, dan bent u wettelijk verplicht om de drie jaar een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen en een aantal verplichte maatregelen toe te passen.

Volgens een van de aangekondigde verplichte maatregelen moeten ondernemingen met een vestiging waar ten minste 10 werknemers over een bedrijfsvoertuig beschikken, aan deze werknemers voorstellen de formule te combineren met een tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer of in de aankoop van een fiets. Als alternatief kunnen deze bedrijven voorstellen om een mobiliteitsbudget ter beschikking te stellen.

Wij wensen vooral dat u duidelijk inziet welke uw verplichtingen zijn wat het BVP betreft en op welke manier u hierop dient in te gaan. Het mobiliteitsbudget in het kader van het cafetariaplan wordt het onderwerp van onze voordracht. We zullen vooral de klemtoon leggen op al wat de invoering van dergelijke plannen impliceert op fiscaal vlak en wat de sociale zekerheid betreft. We zullen ons betoog ook aanvullen met de standpunten die juridische dienst van de RSZ hebben ingenomen.
Waar?
BECI
Louizalaan 500
1050 Brussel

Wanneer?
Woensdag 20 september 2017
van 9u tot 12u30

Deelname
Gratis BECI-leden (*)
235€ zonder btw - niet leden

(* bij het laattijdige afweten en niet laten afweten wordt er 50€ excl. BTW aangerekend)

Meer info
Ischa Lambrechts
ila@beci.be
+32 2 563 68 59
Ontdek het programma:
Zich inschrijven:
met de steun van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest