maandag 3 juli 2017

Maandelijkse nieuwsberichten

Nieuwsbrief 3 juli 2017
Mogelijkheid tot waterafname in het waterbekken van Langemark voor landbouwers

Door de waterschaarste zijn nog steeds beperkende maatregelen van kracht. Om de hinder tot een minimum te beperken, wordt tijdens deze noodsituatie alternatieven voor waterbevoorrading voorzien. 

Informatie over de provinciale bufferbekkens, die niet in verbinding staan met de waterloop en waar onder bepaalde voorwaarden watercaptatie mogelijk is :

Er zijn verspreid over de provincie West-Vlaanderen 12 offline bekkens. Deze bekkens liggen naast de waterloop en maken er geen deel van uit. De geldende captatieverboden zijn niet van toepassing op de volgende bekkens:

1.    Langemark-Poelkapelle op de Sint-Jansbeek

2.    Poperinge op de Vleterbeek (met extra na werken in 2014)

3.    Zedelgem op de Kerkebeek (Pierlapont)

4.    Oostkamp op de Ringbeek (Polderstraat)

5.    Ardooie op de Roobeek t.h.v. Izegemstraat

6.    Ieper - Vlamertinge op de Kemmelbeek

7.    Roeselare op de Babillebeek (Inagro)

8.    Izegem op de Bosbeek

9.    Meulebeke op de Devebeek

10. Torhout op de Koebeek (kinderboerderij)

11. Staden – Oostnieuwkerke op de Mandel

12. Poperinge op de Robaertbeek

Deze bekkens belasten het waterlopensysteem niet, want ze zijn zo ontworpen dat er pas aanvoer is uit de beek bij voldoende debiet in die beek.  Als er voldoende water beschikbaar is, kan er beslist worden om het bekken te openen. Het bekken in Langemark voldoet aan deze voorwaarde.

Watercaptatie is dus mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Via de aftapconstructie (niet rechtstreeks uit het bekken),
 • Tot het minimumpeil bereikt is (tot het water het niveau van het aftappunt bereikt)
 • De dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen volgt ter plaatse de situatie op. Deze dienst beslist tot het openen en het sluiten van het bekken.
 • Het afsluiten van het bekken wordt met bebording en/of hekkens aangegeven.

Bij eventuele vragen, kunt u terecht bij het provinciale informatiepunt www.west-vlaanderen.be/waterschaarste, T 050 40 32 47 of via waterschaarste@west-vlaanderen.be

Vacature zorgkundigen Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum De Boomgaard is dringend op zoek naar ZORGKUNDIGEN 

 • deeltijds (C1-C2)
 • tijdelijke betrekking (vervanging ziekte)
 • dagwerk of nachtdienst

Je staat in voor de totaalzorg van de bewoner in een aangename, huiselijke sfeer. Volgende zaken behoren tot je taken:

 • Het uitvoeren van verzorgende taken
 • Oog hebben voor en rekening houden met de sociale noden van iedere bewoner met het oog op het creëren van een dienstbare en zorgzame sfeer
 • Instaan voor taken van administratief/ logistieke of praktische aard
 • Verantwoord gebruik van materialen
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening

Je beschikt over volgende competenties:

 • samenwerken
 • inlevingsvermogen
 • mondeling communiceren
 • zelfstandig werken
 • flexibiliteit
 • kwaliteitsvol werken
 • veilig werken
 • ordelijk werken
 • integriteit
 • zelfontwikkeling.

Je wordt betaald volgens de graad C1-C2. Weekendwerk is vereist. Je kunt je snel vrijmaken.

Plaats tewerkstelling: WZC De Boomgaard, OCMW Langemark-Poelkapelle

Interesse?Stuur je sollicitatiebrief en curriculum vitae naar deboomgaard@ocmwlangemark-poelkapelle.be

Nieuwe app 112BE - noodoproepen

De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België.  klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.   Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en GSM op het nummer 112.

De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker terugvinden. Op een afgelegen plaats, in het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk van autostrades kan je vaak zelf niet meteen doorgeven waar je bent. De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je belt en stuurt daarna elke 30 seconden een update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst opleveren. Heb je de noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer, laten de noodcentrales je smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden en helpen.

Chatfunctie

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren. 

Als je niet doof of slechthorend bent en geen spraakstoornis hebt, zal de noodcentrale slechts uitzonderlijk de chatfunctionaliteit activeren als de operator de oproeper niet kan verstaan. Dit kan bijvoorbeeld als er te veel achtergrondlawaai is of als de oproeper geen van de landstalen of Engels praat. Berichten in een andere taal worden automatisch vertaald voor de operator en omgekeerd. Berichten versturen duurt echter langer dan praten en de operator kan bijvoorbeeld ook niet even makkelijk instructies geven hoe iemand te reanimeren als dit nodig zou zijn bijvoorbeeld.

Extra informatie

De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een aantal voordelen met zich mee. Je kan bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes… De operator heeft deze informatie nog voordat je iets gezegd hebt en kan dit doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.

Download en registreer

Met een goede internetverbinding duurt het maar 112 seconden om de app op je smartphone te downloaden, te installeren en je te registreren. Hiervoor ga je naar de app of play store op je smartphone, je geeft "app 112 BE" in als zoekopdracht en je downloadt de app. Na installatie van de app zet je deze best meteen op het onthaalscherm van je smartphone zodat je deze makkelijk kan terugvinden als je in nood bent. Daarna moet je je enkel nog registreren. Deze registratie bestaat uit slechts 2 schermen met een aantal korte vragen.

We hopen natuurlijk dat je de app nooit nodig zal hebben, maar registreer je toch maar opdat ook jij de noodcentrales via app kan contacteren als jij, je familie of je vrienden dringend hulp nodig hebben.

Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.

De Vlaamse energielening nog tot eind 2018 voor iedereen mogelijk!

Denk je eraan om je dak te isoleren of om zonnepanelen te plaatsen? Wacht dan niet langer en maak nog snel gebruik van de energielening…

Iedere bewoner – eigenaar, huurder of verhuurder van een woning in de Westhoek kan een goedkope lening van de Vlaamse overheid aanvragen voor het realiseren van energiebesparende maatregelen.

Iedereen kan nog tot eind 2018 een energielening aanvragen aan een vaste intrestvoet van 2%. Bepaalde doelgroepen kunnen zelfs renteloos lenen. Aan deze lening zijn geen kosten verbonden.

Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning.  Onderstaande werken komen in aanmerking:

· dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie

· hoogrendementsbeglazing, deuren en isolerende garagepoorten

· een zuinige verwarmingsinstallatie

· een energiezuinig ventilatiesysteem

· zonnepanelen

· zonneboiler

·  …

Je kan maximum 10.000 euro ontlenen over een maximale looptijd van 5 jaar.

Meer info vind je op www.energieleningwesthoek.be of bij de Woondienst.

Let op: geld lenen kost ook geld!

Doe alsof je thuis bent, gooi je afval niet op de grond

Mooimakers wil Vlaanderen bevrijden van zwerfvuil en sluikstorten. Samen met jou. En om dit te bereiken moeten we niet eens zoveel inspanning doen: ons afval gewoon in de vuilnisbak gooien volstaat.

Net zoals thuis eigenlijk, want ook daar gooi je geen afval op de grond.

Hou je zelf ook van een propere buurt en wil je anderen inspireren om het mooi te houden op straat? Bestel dan je raamposter, sticker of raamkaartje. Als je dit dan ophangt aan je gevel, raam,... maak je aan de voorbijgangers duidelijk dat jij houdt van een propere stoep. Bovendien levert dit niet alleen een mooie straat maar misschien ook propere ruiten op, want je kan een er een ruitenwasser voor een jaar mee winnen.Zo zorgen we samen voor de mooiste zomer in jaren en hebben we nog meer redenen om buiten te komen!

Meer info: www.mooimakers.be

Lezing Langemark-Poelkapelle - Energetische woningrenovaties in de praktijk

Donderdag 5 oktober 2017 – gemeentehuis Langemark (Kasteelstraat 1)

Heb je een oudere woning die nog niet geïsoleerd is? Of plan je renovatiewerken aan je woning?

De overheid legt alsmaar meer concrete eisen op aan renovatiemaatregelen en -projecten. Naast deze eisen, is een correcte uitvoering in de praktijk een belangrijk aspect. Tijdens deze lezing focussen we op goede praktijkoplossingen en het voorkomen van problemen en mogelijke gebouwschade. Zo komt onder andere aan bod waarop je moet letten om vochtproblemen te voorkomen indien je goedbedoeld (energetisch) renoveert.

Marcus Peeters is lector aan de Odisee Hogeschool in Gent en Aalst. Hij voert o.a. praktijkonderzoek naar muurisolatie, dakopbouw en duurzaam (ver)bouwen. Tijdens deze infoavond deelt hij z'n ervaringen en licht dit toe aan de hand van praktische voorbeelden. Daarnaast zal ook de webapplicatie 'RehApp' voorgesteld worden. Deze applicatie laat toe om de bouwtechnische conditie van een gebouw te bepalen vooraleer je aan een energetische renovatie begint.

Als afsluiter geeft de woondienst een korte toelichting over de premiemogelijkheden.

Na de lezing staan Dhr. Marcus Peeters en de medewerkers van de woondienst ter beschikking om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Deze infoavond is gratis. Inschrijven via de Woondienst of op het telefoonnummer 057 49 09 34. Inschrijven is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

Zomertentoonstelling Dé Academie Langemark-Poelkapelle

dé Academie Langemark-Poelkapelle stelt voor: OPBLAASBAARS

een verfrissende zomerexpo in de bibliotheek van Langemark met werk van de ateliers van het 1ste tot 6de leerjaar van dé Academie.

We nodigen u van harte uit naar de opening van deze expo op woensdag 28 juni om 18u.

Vergeet zeker niet een bezoek te brengen aan den Tap, waar we ons opblaasbaar groepskunstwerk geïnstalleerd hebben en waar je kan rondstruinen tussen vissen en andere zeegedrochten.

De tentoonstelling is gedurende juli en augustus te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Alvast welkom!  Tot dan. 

Wat te doen bij warm weer?

Wees voorbereid en zorg voor anderen

Die warme dagen. We verlangen er met zijn allen elk jaar opnieuw naar. Maar dat lekkere weer heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Stevige zonnestralen op komst? Bereid je goed voor en breng tijdens deze periode een extra bezoekje aan alleenwonende ouderen of chronisch zieken.

De meeste mensen lopen geen risico met extreme warmte indien ze verstandig omgaan met de zon, maar alert blijven is de boodschap. Jaarlijks sterven nog steeds honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken.

Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Misschien kan je wat boodschappen doen.

Baby of jonge kinderen in de buurt? Help ze om voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, ook niet als je twee minuutjes naar de winkel moet.

Wees voorbereid
Dat warme weer? Dat pakken we wel aan als het zover is. Het ziet er bewolkt uit, geen vuiltje aan de lucht. Toch ben je tijdens de 'warme maanden' best altijd voorbereid. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je altijd water bij hebt, zeker onderweg. En hou de weersvoorspellingen in de gaten, zo kom je minder snel voor verrassingen te staan.

Moet je toch in de zon komen? Smeer dan op tijd zonnecrème, wacht niet tot je al een uur in de zon hebt gezeten. Zorg je voor anderen? Ga dan wat meer langs dan gewoonlijk en voorzie vervanging als je zelf op reis bent. Bouwplannen of volop in een verbouwing? Hou hier dan ook rekening met temperaturen en (ver)bouw hittebestendig.

Wanneer hulp zoeken?
Heeft de zon of warmte je toch te pakken? Dan neem je best op tijd maatregelen. Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Voel je je niet lekker op een heel warme dag? Drink dan zeker meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Als je toch twijfelt is het goed om je huisdokter te bellen. Handig dus als je zijn of haar nummer op zak hebt.  Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig zweten, kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur …. Dan is het goed om meteen de spoeddiensten te bellen. Koel de persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien nodig.

Website met advies en praktische tips

Maar zover hoeft het hopelijk niet te komen. Wie tijdens de warme dagen zijn gezond verstand gebruikt, komt al een heel eind. Wie toch nog advies wenst kan terecht op www.warmedagen.be. Daar vind je antwoord op vragen als 'mag je koffie of thee drinken bij warm weer', 'hoe krijg ik mijn slaapkamer koel' en 'hoe nuttig is airco'? Met deze tips kun je in alle veiligheid genieten van de warme dagen.

 • Drink voldoende
  · Drink meer dan gewoonlijk, ook als je geen dorst hebt.
  · Drink bij voorkeur water.
  · Kleurt je urine donker? Dan drink je te weinig.
 • Hou jezelf koel
  · Zoek koele plekken op en vermijd de zon.
  · Verplaats inspanningen naar een koeler moment van de dag.
  · Draag lichte, loszittende, lichtgekleurde kledij.
  · Koel je lichaam af (lauwe douche, (voeten)bad ...).
  · Draag een hoofddeksel.
 • Hou je huis koel
  · Verlucht op momenten dat het buiten koeler is dan binnen.
  · Gebruik zonwering (rolluiken, luifels, gordijnen ...).
  · Gebruik een ventilator, die kan helpen om de ruimte te verkoelen.
  · Beperk het gebruik van apparaten die warmte produceren (fornuis, oven, computer ...).

De Zelfmoordlijn 1813 wil nog meer oproepen beantwoorden!

De vrijwilligers aan de Zelfmoordlijn 1813 hebben het voorbije jaar meer dan 14.000 oproepen beantwoord. Dit aantal is te danken aan onze 130 vrijwilligers die verspreid over Vlaanderen de Zelfmoordlijn 1813 24/7 beantwoorden. Via een op maat uitgetekend telefoniesysteem, een intranet en nog veel meer kunnen de vrijwilligers van thuis de Zelfmoordlijn 1813 beantwoorden en toch verbonden zijn met alle andere vrijwilligers en de staf van de organisatie. Daarnaast bieden intervisies, informele activiteiten en vormingen onmisbare momenten van uitwisseling en ondersteuning.

De vrijwilligers van de Zelfmoordlijn zijn een bijzondere groep die er samen voor zorgt dat mensen met zelfdodingsgedachten en hun omgeving 24/7 bij de Zelfmoordlijn 1813 terecht kunnen.

Vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn 1813, ook iets voor jou? Laat het ons zo snel mogelijk weten! We nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek en wie weet start jij binnenkort de basisopleiding tot beantwoorder van de Zelfmoordlijn 1813 in Aalst, Antwerpen, Hasselt, Kortrijk en Mechelen. Omwille van de anonimiteit van de Zelfmoordlijn 1813 vragen we je om discreet om te gaan met je intentie om vrijwilliger te worden.

Getuigenis van een vrijwilliger

Zoals elk vrijwilligerswerk vertrekt het vrijwilligerswerk bij de Zelfmoordlijn 1813 vanuit een gevoel iets te willen betekenen voor mensen. Maar wat maakt het werk bij de Zelfmoordlijn 1813 specifiek?

"Het werk bij de Zelfmoordlijn is uniek omdat het toch wel gaat over een niet evident onderwerp. Mensen laten toe om in het diepste van hun gedachten en gevoelens mee te gaan, mensen laten toe dat je in hun privé kijkt. Ieder mens heeft het recht om beluisterd te worden. Vandaag merk je dat niemand nog tijd heeft. Wij nemen tijd voor mensen die het moeilijk hebben, mensen die uit de race vallen. Alles gaat snel en iedereen moet het goed hebben. Hier luisteren we naar mensen die het gevoel hebben dat er niemand is die naar hen luistert en hebben we oor voor wat mensen niet zeggen. Als mensen een niet gemakkelijk verhaal vertellen, dan zeggen we al snel: "dat betert wel". Maar dat houdt mensen tegen hun verhaal te vertellen. Je moet elk probleem naar waarde schatten. Je moet je bedenken wat mensen doen om de stap te zetten naar de Zelfmoordlijn om daar hun verhaal te doen."

Is het werk bij de Zelfmoordlijn 1813 voor iedereen weggelegd?

"Het werk aan de Zelfmoordlijn is confronterend. Je leert over zelfmoord te spreken: denk je aan zelfmoord, hoe vaak denk je eraan? Allemaal vragen die ik niet zou hebben durven vragen zonder dit werk. Voor je eraan begint, krijg je ook een grondige opleiding. Ik heb heel veel bijgeleerd over zelfdoding en ik heb mezelf beter leren kennen. Waar liggen de grenzen van mijn kunnen. Er zijn moeilijke gesprekken, maar je gaat in feite een uitdaging aan met jezelf. Je leert om niet te oordelen. Met een open geest, laat je het verhaal van de ander binnenkomen. Als mens maak je een enorme evolutie door. Ik merk ook in mijn gezin dat je anders in het leven begint te staan. In een gewoon gesprek zeggen mensen niet alles en aan de Zelfmoordlijn leer je ook te horen wat mensen niet zeggen. Je leert op te pikken waar mensen zich soms zelf nog niet van bewust zijn of nog niet durven verwoorden."

De Zelfmoordlijn 1813 kan je van thuis beantwoorden, dan kan je zelf bepalen wanneer je het doet?

"Dat je dit vrijwilligerswerk van thuis uit kan doen, laat toe om het te combineren, maar je moet er toch echt bewust ruimte en tijd voor vrijmaken. Soms gaat het wel diep en soms kan je het niet altijd loslaten. Ik kook ook graag. Als ik aan een soep begin, dan doe ik dat al fluitend. Daarmee is het werk aan de Zelfmoordlijn dus niet te vergelijken. Je moet er echt met je gedachten helemaal bij zijn. Je moet elk woord leren wikken en wegen. Elk gesprek vraagt volle aandacht, ik wil niet dat het een automatisme wordt, want dan ga ik dingen niet meer oppikken. Ik zal niets moeilijks doen voor ik de lijn beantwoord.  Ik doe iets wat me ontspant.  Een open geest en ik heb er zin in, al is dat misschien maar vijf minuten."

De Zelfmoordlijn 1813 beantwoord je alleen. Hoe groot is die uitdaging?

"Dat klopt. Je zit alleen aan de lijn. Bij het begin van dit vrijwilligerswerk moet je daarin groeien.

Dat is een uitdaging. Ik doe graag van alles samen met anderen, maar je moet dit werk alleen willen doen. Je wordt op jezelf terug geworpen en je leert alles uit jezelf te halen. Als je het gevoel hebt nog iets te missen, dan ga je op zoek naar antwoorden en handvatten bij anderen, in de reader, bij de staf etc.  Iedereen heeft van tijd tot tijd wel eens het gevoel, wat ik doe is dat wel goed? Zo leer je je zelf ook steeds beter kennen.  Je moet het als een blijvende uitdaging zien."

Als vrijwilliger doe je het werk alleen, maar hoe blijf je bijleren?

"Je wordt sterk ondersteund. Je wordt hier niet zomaar in het vrijwilligerswerk gedropt. Deze steun helpt je om dit werk te doen. Je kunt met andere vrijwilligers praten en je ontmoet anderen op overlegmomenten. Deze ontmoetingen zijn heel belangrijk om de batterijen op te laden. Je ontmoet gelijkgestemde mensen die ook deze keuze hebben gemaakt. Je deelt vaak dezelfde emoties , je ondervindt dat je vaak op dezelfde zaken botst: 'ik ben niet alleen, er zijn er die ook met dezelfde dingen kampen. Soms steekt twijfel de kop op en dan denk je, ben ik niet goed bezig? Als je dat voelt dan moet je met anderen contact hebben, dan kun je van elkaar leren en elkaar aanmoedigen.  Het is anders als je van je werk terug komt en je vertelt erover aan je vrienden of familie. Maar over dit werk weet niemand iets, anderzijds weet je dat er een netwerk is van 130 vrijwilligers die hetzelfde doen als jij.  In je eigen omgeving is het soms eenzaam. Omwille van de anonimiteit kan je niet spreken over je werk bij de Zelfmoordlijn, maar je voelt je gedragen door de organisatie en de andere vrijwilligers."

Hoe voel je je nadat je wacht bij de Zelfmoordlijn erop zit?

"Als ik de Zelfmoordlijn heb beantwoord, dan ben ik moe, maar dan heb ik ook energie. Er zijn altijd verhalen die aan je blijven kleven, maar als je toch een gesprek hebt gehad waar je ergens een lichtpuntje ziet, als de dood niet meer de enige uitweg is, geeft dat een enorme voldoening. Humor helpt me om om te gaan met de zwaarte die gesprekken met zich kunnen meebrengen. Er is een zwaarte en er mag ook lichtheid zijn. Op het einde ontspan ik altijd, dan ga ik even een boek lezen, een beetje wandelen. Ik denk dat het belangrijk is om elk gesprek naar waarde te schatten en te zeggen ik heb het beste van mezelf gegeven. Kritisch te zijn en jezelf ook pluimen durven geven. De balans in evenwicht brengen en dan leren loslaten."

Vacature afdelingshoofd Algemeen Bestuur

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle is op zoek naar een Afdelingshoofd Algemeen Bestuur B4-B5/A1a-A3a (statutair - 38/38 – bachelor of master) voor OCMW en gemeente.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd van 3 jaar.
In Langemark-Poelkapelle werken gemeentebestuur en OCMW al heel nauw samen. Langemark-Poelkapelle wil een open en aanspreekbare organisatie zijn waarin een professioneel team van bestuurders en medewerkers zich inzetten om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. We zijn op zoek naar een gemotiveerde collega die – met ons – zijn of haar schouders onder een dynamische werking zet!
Als afdelingshoofd Algemeen Bestuur maak je deel uit van het managementteam van het lokaal bestuur Langemark-Poelkapelle. Je geeft leiding aan de medewerkers Algemeen Bestuur en staat in voor de coördinatie van de afdeling.Communicatie, samenwerken en kwaliteitsbeleid zijn prioriteiten voor gemeentebestuur en OCMW. Als afdelingshoofd Algemeen Bestuur kan jij daarmee het verschil maken. Samen met de andere leden van het managementteam, sta je in voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het bestuur.
Het afdelingshoofd Algemeen Bestuur ontwikkelt een visie en neemt een coördinerende rol op zich omtrent IT, personeelszaken en HR, onthaal en administratie, communicatie, financiën en facility. Heb je in minstens één van die domeinen ervaring uit je studies of vorig werk? Aarzel niet te solliciteren. Als medewerker van Langemark-Poelkapelle krijg je volop ontwikkelingskansen in de job. De functiebeschrijving vind je hier.
Heb je een bachelor-diploma, dan bewijs je aan de hand van je CV minstens 3 jaar werkervaring in een coördinerende en adviserende functie.
Stuur je schriftelijke kandidatuur, samen met je CV en kopie van het gevraagd diploma, ten laatste gepost op 18 augustus 2017, naar het College van Burgemeester en Schepenen te 8920 Langemark-Poelkapelle, Kasteelstraat 1 of via e-mail naar personeelsdienst@langemark-poelkapelle.be.Werken bij het lokaal bestuur betekent een boeiende en aangename werksfeer, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en heel wat mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.Meer info: 057 49 09 14 of personeelsdienst@langemark-poelkapelle.be

Jobstudenten ICT voor West-Vlaamse Brandweerschool

De West Vlaamse brandweerschool, WOBRA vzw, is op zoek naar 4 gemotiveerde jobstudenten om oefenscenario's uit te werken in een platform voor virtueel oefenen. http://www.xvrsim.com/XVR_Platform/XVR_On_Scene/

Het XVR –platform is speciaal ontwikkeld voor de hulpdiensten. Hierin kunnen hulpverleners interventies virtueel beleven en hun eigen rol en functie opnemen in de hulpverlening.

We willen  jobstudenten die studeren in een afdeling "ICT" , "game development" of studenten die een grote interesse en vaardigheid hebben in (serious)  gaming  de kans bieden dit project te helpen opbouwen. We verwachten van hen dat zij een aantal draaiboeken, die zullen aangereikt worden, omzetten naar uitgewerkte oefenscenario's in serious gaming.

Interesse? Mail naar stef.quintens@campuspov.be

KLAPZ! Vertelavonden in juli

We voelen het nu al, het is bijna zomer… en dus ook weer tijd voor KLAPZ! Voor de negende keer werkten Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke samen een zomerprogramma vol verhalen uit.   Onze folder is zopas uit en we stellen die dan ook graag aan u voor (zie bijlage). U kunt nu al inschrijven via de link naast de vertelavond.

KLAPZ! kiest dit jaar voor gevestigde waarden in vertelland. Het programma in een notendop:

 • · WIJZE VERTELLINGEN door Frank Degruyter - donderdag 6 juli om 20.00 uur - ten huize van Wim en Nadine Debruyne-Deleu, Trompetstraat 6, 8980 Geluveld - met de medewerking van KWB Geluveld - deelname: 5 EUR - inschrijven
 • · LIEFDE EN ANDERE DUIVELS door Fred Versonnen en Katelijne Billet - donderdag 13 juli om 20.00 uur - in Café De Zwaan, Houthulstseweg 1, 8920 Poelkapelle - met de medewerking van KVLV Poelkapelle - deelname: 5 EUR -  inschrijven
 • · OVER DE LIEFDE EN ANDERE DWAZE DINGEN door Isabelle Desegher - donderdag 27 juli om 20.00 uur - ten huize van Piet en Mieke Deklerck-Staessen, Vuilewaasstraat 100, 8980 Beselare - deelname: 5 EUR - inschrijven

Deelnameprijs: 5 EUR per avond, drankje inbegrepen.

Op donderdag 20 juli is er geen KLAPZ!-vertelavond omdat de Beselaarse vertelgroep de dag erna een vertelinitiatief gepland heeft, waar wij graag reclame voor maken. In aanloop naar de heksenstoet nemen zij u mee op wandeling in het heksendorp waarbij u diverse – Beselaarse en andere – heksenverhalen te horen krijgt. Uw ticket (10 EUR) hiervoor koopt u op de voorverkoopdag zondag 2 juli tussen 09.00 en 11.00 uur in OC De Leege Platse (Geluwestraat, Beselare).

Tot deze zomer?! 

Vlaamse energielening nog tot 2018

Denk je eraan om je dak te isoleren of om zonnepanelen te plaatsen? Wacht dan niet langer en maak nog snel gebruik van de energielening…

Iedere bewoner – eigenaar, huurder of verhuurder van een woning in de Westhoek kan een goedkope lening van de Vlaamse overheid aanvragen voor het realiseren van energiebesparende maatregelen.  Iedereen kan nog tot eind 2018 een energielening aanvragen aan een vaste intrestvoet van 2%. Bepaalde doelgroepen kunnen zelfs renteloos lenen. Aan deze lening zijn geen kosten verbonden.  Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning.  Je kan maximum 10.000 euro ontlenen over een maximale looptijd van 5 jaar.  Onderstaande werken komen in aanmerking:

 • dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie
 • hoogrendementsbeglazing, deuren en isolerende garagepoorten
 • een zuinige verwarmingsinstallatie
 • een energiezuinig ventilatiesysteem
 • zonnepanelen
 • zonneboiler

Een praktijkvoorbeeld (bron: zonnekaart van de Vlaamse overheid*) :

Stel: Je wil zonnepanelen plaatsen voor een jaarlijks verbruik van 3500 kWh.  Hiervoor heb je een installatie van 14 panelen van 250 Wp nodig.  Deze investering zou je volgens de zonnekaart 5194 Euro kosten en heeft een terugverdientijd van 7 jaar !!  Een voorbeeld van een rapport van de zonnekaart vind je in bijlage. Dit rapport kan voor elke woning in Vlaanderen apart aangemaakt worden.  Indien je dit wil financieren door een energielening, dan betekent dit een maandelijkse terugbetaling van slechts 91 euro / maand (5194 euro ontlenen op 5 jaar aan een rentevoet van 2% zonder extra kosten)!  Indien je wil weten of jouw dak geschikt is voor de installatie van zonnepanelen, klik dan op onderstaande link: https://apps.energiesparen.be/zonnekaart

Meer info vind je op www.energieleningwesthoek.be of bij je Woondienst, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle, Heleen Haghedooren, 057/49.09.34, hh@langemark-poelkapelle.be , OCMW of woonwinkel.

Let op: geld lenen kost ook geld!

Ook de Congé in LP ligt in je brievenbus!

Naast de gewone Infoflash verwennen we je ook met onze zomereditie!  In de nieuwe Congé in LP vind je ongetwijfeld heel wat ideetjes voor de komende zomervakantie.Vergeet alvast de inschrijfdag op zaterdag 10 juni niet en leg alvast je zomeractiviteiten vast.
Download hier de Congé in LP!

Richtlijnen briefwisseling

Ik geef het je op een briefje ...

De juiste brief in de juiste brievenbus, elke dag opnieuw…  Bpost behandelt gemiddeld 10 miljoen brieven en 100.000 pakjes… per dag! Zoals voor het adresseren van elektronische post of voor het vormen van telefoonnummers, moeten een aantal regels in acht genomen worden om de taak van uw postbode te vergemakkelijken.

Laten we eerst kijken naar het adres…

Het adres is de enige informatie die aangeeft voor wie een boodschap bestemd is.

1.Het adres moet volledig zijn. Het bestaat uit minstens 3 onmisbare lijnen

 • De naam van de bestemmeling
 • De straatnaam, gevolgd door het huisnummer (en waar nodig het busnummer, dat voorafgegaan wordt door het woordje "bus")
 • De postcode en de plaatsnaam

2.Het adres moet correct zijn: een straat is bij voorbeeld geen laan

3.Het adres moet in de juiste vorm en op de juiste plaats op de omslag staan

De manier waarop je het adres op de omslag aanbrengt, is belangrijk. Hierna enkele regels terzake:

1.Schrijf leesbaar en met voldoende contrast (rode, groene, … inkt, fluo en inversie (witte letters op donkere achtergrond)) zijn te vermijden.  Zorg voor voldoende afstand tussen de regels en lijn op het adres links uit. Als je een vensteromslag gebruikt, let er dan op dat het adres steeds leesbaar blijft in het venster.

2.Als het adres een busnummer bevat, vermeld dat busnummer en laat het voorafgaan door het woordje "bus" of "box". Gebruik geen "B, b-bt,#,-,/ "enzovoort.

3.Laat een ruimte van 3 centimeter van de onderkant vrij voor het drukken van de interne streepjescode, die toelaat de juiste bestemming te kiezen voor de zending.

4.Gebruik geen "B, BE, NL, FR "… ISO-code voor de postcode. Deze kan de sortering in de war sturen. Stuur je een zending naar het buitenland, schrijf dan de naam van het land van bestemming in hoofdletters onder de lijn met de postcode en de plaats van bestemming.

Aan het eind van de weg van de brief … jouw brievenbus

Ken je de belangrijkste wettelijke bepalingen rond afmetingen en plaatsing van je brievenbus?

 • je brievenbus staat aan de rand van de openbare weg. In gebouwen met minstens 4 wooneenheden, moeten de brievenbussen op de toegangsdeur geplaatst worden, of op het gelijkvloers in een goed verlichte en gemakkelijk toegankelijke ruimte.
 • de toegang tot de brievenbussen is permanent vrij en zonder gevaar
 • de opening van je brievenbus is minstens 23 cm breed en 3 cm hoog
 • je brievenbus moet voldoende groot zijn om een grote omslag (C4 formaat) te kunnen bevatten
 • de opening van je brievenbus bevindt zich op 70 tot 170 cm van de grond
 • de nummering van je brievenbus is zichtbaar en leesbaar vanaf de straat
 • als verschillende busnummers toegewezen werden aan een huisnummer, moeten de busnummers zichtbaar en leesbaar vermeld worden op of in de onmiddellijke nabijheid van de respectieve brievenbussen. De nummering volgt een logische volgorde en is bij voorkeur opgebouwd uit cijfers.
 • nuttig maar niet verplicht: breng de naam van alle bewoners aan op de brievenbus.


Indien je niet geabonneerd wenst te blijven op deze nieuwsbrief, kan u zich hiervoor uitschrijven. Klik hier om je uit te schrijven.