Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen. Uw nieuws hier online, neem dan contact op met de redactie.

dinsdag 27 juni 2017

[Zorgnet-Icuro] 27/6: Schrijf nu voor symposium 'Crisis in kleine en grote zorgorganisaties' - Jaarverslag 2016 - Functie 3 in de netwerken GGZ volwassenen

27/6: Schrijf nu voor symposium 'Crisis in kleine en grote zorgorganisaties' - Jaarverslag 2016 - Functie 3 in de netwerken GGZ volwassenen

dinsdag 27 juni 2017 - 09:43

Schrijf nu in voor het symposium 'Crisis in kleine en grote zorgorganisaties'

  

Voor elke zorgvoorziening dreigt vroeg of laat een grote of kleine crisis: een brand, een zware medische fout, een ontevreden familielid dat naar de pers stapt, ontoelaatbaar gedrag op sociale media van personeelsleden, een persoon met dementie of met GGZ-problemen die ontsnapt… Het is niet de vraag of het gebeurt, maar veeleer wanneer het gebeurt.

Jaarverslag 2016

  

We stellen graag het jaarverslag 2016 van Zorgnet-Icuro voor, dat je online kan bekijken op www.zorgnet-icuro-jaarverslag.be. Het jaarverslag biedt in één oogopslag een overzicht van een reeks thema's die in 2016 belangrijk waren. Het congres Open Minds, de ontwikkelingen binnen VIPA, BelRAI, Prezo Woonzorg, de vorming van ziekenhuisnetwerken, kwaliteit en veiligheid in de verschillende sectoren, ethische thema's, burn-out, om er enkele te noemen.

Functie 3 in de netwerken GGZ volwassenen

  

Vandaag zijn de opdrachten van voorzieningen door de erkenningsregels en de programmatie zo strikt bepaald, dat sommige opdrachten tussen wal en schip vallen. Functie 3 verkeert in dat geval. Als elke organisatie wat meer flexibiliteit en regelruimte zou krijgen, dan kan er misschien ook al meer worden gerealiseerd. We hopen dat deze publicatie ook voor de netwerken GGZ volwassenen een inspiratiebron mag zijn om functie 3 lokaal in het netwerk gestalte te geven.

KCE doet oproep tot studievoorstellen

  
Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2018 voor. Iedereen, zowel privé personen als organisaties en instellingen met interesse in de gezondheidszorg, kan een voorstel voor een studie indienen. De voorstellen kunnen worden ingediend via een online formulier op de KCE-website dat vóór 06 september 2017 om 20u00 bij het KCE moet worden ingediend.

 

Nieuwe app 112 BE bij noodsituaties

  

Wie hulp wil inroepen van de brandweer, een ziekenwagen of de politie, kan voortaan gebruik maken van de app "112 BE". De nieuwe toepassing biedt het voordeel dat ze de exacte locatie kan bepalen van wie de noodcentrale probeert te bereiken. 

Dien je kandidatuur in voor de tweede editie van De Megafoon

  

Op 22 februari 2018 wordt voor de tweede keer De Megafoon uitgereikt. De prijs richt zich naar organisaties die in het welzijnswerk maar ook in de brede samenleving het welzijn van kwetsbare mensen willen bevorderen, en die dat willen realiseren mede via de inbreng van vrijwilligers of andere niet-professionelen. Voor de eerste editie werden er 46 'zorgzame' dossiers ingediend.