woensdag 28 juni 2017

[Nieuwsbrief van de stad Herentals] Schepencollege van 26 juni 2017

stad Herentals

Nieuwsoverzicht

Structuurschets Wuytsbergen-Ekelen goedgekeurd

Op 2 mei 2017 heeft de gemeenteraad de structuurschets Wuytsbergen-Ekelen goedgekeurd. De krachtlijnen uit deze studie bieden een antwoord op hoe deze woonomgeving op een kwaliteitsvolle manier kan groeien met aandacht voor woonontwikkeling, groen, water, mobiliteit, en identiteit. Op www.herentals.be/structuurschets-wuytsbergen-ekelen kunt u het eindrapport, de kaartenbundel en het bijhorende gemeenteraadsbesluit raadplegen.

Aangepaste verkeerssituatie tijdens Herentals Fietst en Feest

Op donderdag 27 juli en vrijdag 28 juli vindt de dertiende editie van Herentals Fietst en Feest plaats. Op donderdag is er het na-Tourcriterium en op vrijdag de LU 2U van Hertals, de Hertals Duatlon en een groot muzikaal volksfeest. Afsluiten doen we op zondag 30 juli met de fietstoertocht Classico Boretti. Al deze activiteiten trekken ongetwijfeld opnieuw duizenden bezoekers naar onze stad. Om alles vlot te laten verlopen, past het college van burgemeester en schepenen de verkeerssituatie in het stadscentrum tijdelijk aan. De bewoners van de betrokken straten vinden het aangepaste verkeersreglement binnenkort in hun brievenbus. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.herentals.be/wegen-en-verkeer of bij het stadsloket (tel. 014-28 50 50).

Kermis en kermisjogging in Morkhoven

Van zondag 27 tot dinsdag 29 augustus is er kermis in Morkhoven. Op dinsdagavond sluit de kermisjogging de kermis traditiegetrouw af. Deze organisatie van de Landelijke Gilde Morkhoven en Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst is ieder jaar een enorm succes. Inschrijven kan vanaf 1 juli via www.kermisjogging.be of op de dag zelf in de parochiezaal.

Het college van burgemeester en schepenen past de verkeerssituatie in de buurt tijdelijk aan. Van woensdag 23 augustus om 8 uur tot woensdag 30 augustus om 17 uur is Dorp verkeersvrij. Er geld ook een parkeerverbod. Op dinsdag 29 augustus geldt er van 13 tot 23 uur een parkeerverbod aan de parochiezaal en de kerk in de Goorstraat. Van 17 tot 21 uur geldt er een parkeerverbod in de Streepstraat (tussen Dorp en Koninkrijk), Breidelstraat, Goorstraat, Broekhoven (tussen Goorstraat en Bemden), Rode Leeuwstraat (vanaf Tempels), Tempels en Sint-Niklaasstraat. Tussen 18 en 21 uur is het parcours afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Opleiding EHBO voor leiding jeugdbewegingen


De stad en het Rode Kruis van Herentals organiseren op 4 november een basisopleiding EHBO voor jeugdverenigingen. De leiding kan de opleiding gratis volgen zodat ze op een correcte en verantwoorde manier kunnen reageren bij ongevallen.

Schrijf mee aan het verhaal over de evacuatie van Geluwe en Wervik

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden Geluwe en Wervik zwaar te lijden onder het krijgsgewoel. In 1917 kregen de inwoners het bevel om hun gemeente te verlaten. Ze vonden tijdelijk onderdak in verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen, ook in Herentals. Sommigen bleven maar enkele maanden, anderen meerdere jaren. Jammer genoeg zijn veel van de gegevens over de geëvacueerde inwoners verloren gegaan. Daarom vraagt de stad Wervik uw hulp om het verhaal en de geschiedenis van de vele duizenden vluchtelingen van 1917 te reconstrueren.

Illustrator Carll Cneut, afkomstig uit Geluwe, heeft een schilderij gemaakt over de evacuatie. Dat schilderij werd verdeeld in puzzelstukken. In elke gemeente waar de vluchtelingen werden opgevangen, ligt één van die puzzelstukken. In Herentals vindt u het puzzelstuk op de eerste verdieping van de bibliotheek (Gildelaan 13). Naast het puzzelstuk ligt een notitieboek. Daarin kunt u verhalen uit die periode en over de vluchtelingen van Wervik en Geluwe neerpennen. In november komen alle puzzelstukken weer samen in Wervik. De verhalen worden verzameld in een boek.


 28 juni 2017

 
Stad Herentals | Augustijnenlaan 30 | 2200 Herentals | T 014-28 50 50 | F 014-21 78 28 | info@herentals.be
 

Ik wil mij uitschrijven op de nieuwsbrief.